РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ЛЕКТОР
за НП „НЕРАЗКАЗАНИТЕ ИСТОРИИ НА БЪЛГАРИТЕ“

Моля, обърнете внимание, че тази страница е само за нови лектори, които не са влизали в платформата до сега.

Ако Вие сте лектор, който вече е участвал и иска да попълни заявление за участие за новата учебна година (2024 / 2025 г.), използвайте Вход

Ако Вие сте лектор, който вече е участвал и иска да отчита дейността си за изминалата учебна година (2023 / 2024 г.), използвайте Вход

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ ЗА НОВ ЛЕКТОР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Проучвателна и изследователска работа в България и в чужбина – проучване и представяне на информация, свидетелства, продукти от изследвания за :  
ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ
ОБЩО: 0 лв.

БАНКОВА СМЕТКA
  Прикачи файл