Често задавани въпроси

 ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ:  14 Декември, 2016

Финансиране на училищата по проекта

Финансирането по проекта се извършва на база общ брой ученици в дневна форма на обучение, а не на въз основа на броя на учениците, включени в извънкласни дейности.

Общият размер на средствата за изпълнение на дейностите по проекта се определя като общия брой на учениците в дневна форма на обучение се умножи по норматива за 1 ученик и към тях се прибавят условно-постоянните разходи за съответната група. (чл. 71 от Инструкцията).

Определяне на броя на учениците при отчитане на целевите стойности за изпълнение на училищната програма за брой ученици

За целите на проекта броят на учениците включени в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения, както и за занимания по интереси се определя, като всеки ученик се брои само по веднъж, независимо от това дали участва в повече от една дейност в съответния тип.

Пример:

Иван Иванов, ученик от V а клас – участва в група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ, в група за преодоляване на обучителни затруднения по математика и в група за занимания по интереси „Баскетбол“.

Ученикът Иван Иванов се брои като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения, и като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейности за занимания по интереси.

Петя Петрова, ученичка от ІІ а клас – участва в група за занимания по интереси „Народни танци“ и група за занимания по интереси „Здравословно хранене“.

Петя Петрова се брои като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейности за занимания по интереси.